Mať filipa ®

By admin, 16. mája 2016

download square download square comment comment

Ochranná známka symbolizuje kvalitu tvojej značky. Môže ju tvoriť slovo, ale aj symbol, ktorý na trhu identifikuje a odlišuje tvoj výrobok či službu. Zaregistruje ti ju Úrad priemyselného vlastníctva SR alebo EUIPO.